Resultaten enquête DONAC

In totaal zijn er 26 volledig ingevulde enquêtes ontvangen. De antwoorden zijn zeer gevarieerd en laten niet één duidelijke lijn zien.

Om toch iets zinnigs te kunnen zeggen zijn er verschillende rapporten gemaakt voor verschillende groepen, te weten:

 • Iedereen (26)

 • Alle DONAC deelnemers (24)

 • Alle recente DONAC deelnemers (11, van de laatste 3 jaar)

 • Deelnemers in Intermediate en hoger (13)

 • Deelnemers in Club en Sports (11)

 • Verwachte deelnemers in 2020 (7)

Alle DONAC deelnemers

 • Grote voorkeur DONAC i.p.v. BeNeLux

 • Niet de wedstrijd splitsen op klasse

 • Inschrijfkosten zijn geen belangrijke overweging

 • Periode: grote voorkeur voor eind augustus/begin september

 • Drie of eventueel twee dagen

 • Locatie: grote voorkeur voor EHMZ

 

Waar een specifieke groep afwijkt van de groep Alle DONAC deelnemers is dat hieronder aangegeven.

Recente DONAC deelnemers

 • Kleine voorkeur DONAC i.p.v. BeNeLux

 • Periode: grote spreiding, sterkste voorkeur juli/eind augustus

 • Locatie: kleine voorkeur voor EHMZ

Intermediate en hoger

 • Kleine voorkeur DONAC i.p.v. BeNeLux

 • Periode: grote spreiding, iets meer voorkeur voor mei t/m juli

 • 46% neemt waarschijnlijk deel buiten voorkeur en 31% misschien

 • Grote voorkeur voor drie dagen

Club en Sports

 • Periode: duidelijke en grote voorkeur voor begin september of eind augustus

 • 36% neemt waarschijnlijk deel buiten voorkeur en 27% misschien

 • Kleine voorkeur voor twee dagen

Verwachte deelnemers in 2020

 • Periode: bijzonder grote spreiding

 • 71% neemt waarschijnlijk ook deel buiten voorkeur, 29% misschien