Notulen ALV 6 november 2018

Notulen ALV VINK op 6 november 2018, Wings over Holland, Lelystad airport

 

Agenda

 1. Toekomst Lelystad

 2. Trainingsweekend 17-19 mei

 3. Trainingen KNVVL

 4. Rondvraag

Aanwezigen

Bestuur: René Kamphues (secretaris), Henk van Kessel (sportcommissie), Ringo Massa (voorzitter)

Leden: Dirk Evers, Hendrik-Jan van Overvest, Sander van Vliet (notulen), Dennis Vriesema

 

Opening om 20:00

 1. Ringo presenteert schema met aanvlieg en uitvlieg routes van/naar Lelystad.

Er zijn wat locaties besproken waarbij de aerobatic box in de CTR plaats heeft. Voorkeuren hiervoor zijn al aan de verantwoordelijke bij LVNL doorgegeven.

Voor DONAC 2019 heeft dit nog geen invloed.

Plan B wordt besproken in 2e agenda punt indien er geen mogelijkheden meer zijn voor een DONAC op vliegveld Lelystad.

 1. Op 17-19 mei 2019 wordt er een trainingsweekend georganiseerd op vliegveld Midden-Zeeland.

Henk en Rene hebben gesproken met luchthaven Midden-Zeeland. Schema is getoond met de mogelijke locaties van de aerobatic box. Voorkeur heeft de locatie ten zuiden van het vliegveld tussen de landingsbaan en de snelweg A58. De jury locatie komt aan de zuidkant van de aerobatic box.

Het trainingsweekend heeft onder andere tot doel om te bekijken of de locatie geschikt is voor het houden van een DONAC. Deelnemers vanuit b.v. België zijn zeer welkom.

Er zijn hotels in de buurt van het vliegveld.

 1. Vanuit Sport commissie KNVVL wordt door Henk onderzocht welke workshops kunnen worden georganiseerd, bv veiligheid, navigatie of meteo.

 2. Financiën worden gepresenteerd door René. In 2017 heeft de combinatie VINK/KNVvL afd Aerobatics een kleine positieve balans. In 2018 valt de balans waarcshijnlijk rond € 1500 positief uit. Aanwezige leden en bestuur zien dit als een goede zaak zonder reden voor financiële wijzigingen.

 3. Rondvraag

  1. Dirk bespreekt het onderwerp ‘Special Operations’ (SPO) welke o.a. nodig zijn voor het deelnemen aan airshows. Het is niet duidelijk of dit mogelijk dat dit in de toekomst ook voor aerobatic wedstrijden van belang gaat zijn.

  2. Nieuwe VINK polo shirts is aangehaald door Henk. Voorkeur voor donker blauwe kleur.

  3. Hendrik Jan vraagt of er nog een afvaardiging vanuit VINK/KNVVL naar de CIVA vergadering gaat. Ringo verwacht geen veranderingen. Jurering van Unlimited en Advanced sequences wordt steeds complexer.

  4. Samenwerking met BOACK besproken als plan B.

  5. Opvolging voor Chief Judge Ian Scott besproken.

Sluiting vergadering 21:40