VINK 2008

Beste aerobats,

De relatieve radiostilte verbreken we graag om het voorlopige programma voor 2008 en de plannen voor de toekomst van VINK met jullie te delen.

Zoals bekend is VINK flink gegroeid de laatste jaren. We hebben nu in alle klassen een stevige competitie. Met name in de hogere klassen is het deelnemersaantal sterk gestegen. We staan nu op het kruispunt om te blijven zoals VINK nu is, met het risico van terugval en zonder vuist tegen bedreigingen van buitenaf, of om een grote stap vooruit te nemen. Een stap naar meer ambitie, aansluiting bij de internationale aerobatic scene en een waarborging voor de Nederlandse aerobatics op lange termijn, door betere bekendheid van VINK over de totale breedte van de Nederlandse general aviation en een stem in het gevecht tegen de bedreigingen van buitenaf.

Wij denken dat VINK meer gebaat is bij de tweede optie. We willen dit bereiken door professioneler te worden op het gebied van opereren tijdens wedstrijden, een eenduidiger wedstrijd- en club reglement op te stellen, een strakkere administratie en door ons aan te sluiten en af te vaardigen bij de KNVvL en CIVA.

Vooral het aansluiten bij de KNVvL achten we direct belangrijk gezien de vele bedreigingen voor de general aviation in het algemeen en voor de aerobatics specifiek. Onder een grote luchtvaartkoepel hebben we o.a. een stem waar eerder naar geluisterd wordt en hebben we ook voordeel van een gevestigde naam in de lobby richting de politiek. Voor diegenen die nog niet lid zijn van de KNVvL betekent dit wel dat het lidmaatschap van VINK duurder wordt (ongeveer twee weekend landingen, waar hebben we het over!).

Tijdens de ALV van 16 februari 2008 zullen we uitgebreid terugkomen op deze plannen en ook specifieker ingaan op onze plannen ten aanzien van het veranderde wedstrijd reglement.

Dan nu het voorlopige programma voor 2008:

16 februari              -        Judge Refresher gevolgd door ALV

19 april                 -        Voorjaarswedstrijd

April-aug               -        Trainingen

Juni                       -        Aerobatic gerelateerde presentatie

29/30/31 aug       -        DONAC 2008

De sequences voor 2008 zul je zeer binnenkort op de site kunnen terugvinden. De sequences voor de voorjaarswedstrijd zullen de 1st Unknowns van DONAC 2007 zijn (voor Beginners uiteraard de Known). Veel succes met trainen.

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een CAVOK 2008!

Tot 16 februari,

Bestuur VINK.