CIVA besluiten - vers van de pers

Afgelopen week heeft CIVA een aantal besluiten genomen die we jullie niet willen onthouden.

Om te beginnen zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan de Aresti catalogus en judging criteria voor 2008. Meest in het oog springend is de verandering van de K factor voor alle varianten van de rolling circle. Dit betekent dat in ieder geval alle advanced en unlimited sequences van afgelopen jaar voor 2008 aangepast moeten worden.

Verder zal het WAC 2009 (World Aerobatic Championship) gehouden worden op Silverstone, Engeland. Nog twee jaar weg maar tegen die tijd een prachtige gelegenheid om de wereldtop in aerobatics te aanschouwen.

De documenten van BAeA waaruit bovenstaande informatie afkomstig is, zijn via onderstaand links volledig te lezen:

CIVA Report to BAeA

WAC 2009 CIVA Briefing