Sequences DONAC 1987

Ook op de DONAC van 1987 waren uitdagende sequences te vinden. Een aantal highlights:

  • meer figuren dan tegenwoordig, met een totale K waarde die vergelijkbaar is met nu
  • hierdoor dus wel minder complexe figuren
  • ook in Sports een flick roll
  • een figuur dat niet meer in de Aresti catalogus staat, de 2 1/2 flick roll in Unlimited

Open de bijgevoegde PDF om de sequences te zien.

Notulen ALV 6 november 2018

Notulen ALV VINK op 6 november 2018, Wings over Holland, Lelystad airport

 

Agenda

  1. Toekomst Lelystad

  2. Trainingsweekend 17-19 mei

  3. Trainingen KNVVL

  4. Rondvraag

Aanwezigen

Bestuur: René Kamphues (secretaris), Henk van Kessel (sportcommissie), Ringo Massa (voorzitter)

Leden: Dirk Evers, Hendrik-Jan van Overvest, Sander van Vliet (notulen), Dennis Vriesema

 

Pagina's