Deelname kosten zijn:

VINK leden
Beginners & Standard: € 120,-
Intermediate en hoger: € 160,
Niet-leden
Beginners & Standard: € 160,-
Intermediate en hoger: € 200,-

Dit kan worden overgemaakt op rekening NL03ABNA0544358201 (BIC ABNANL2A) t.n.v. VINK Lelystad, o.v.v. DONAC.